Vad är inflation och hur fungerar den?


Kort kan man säga att inflation är när priserna stiger. Motsatsen till det här kallas för deflation. Det är alltså när priserna faller. Normalt sätt så stiger priserna varje år. För att ta ett exempel som alla känner till: Piggelin. För ungefär 30 år sedan kostade en Piggelin fyra kronor men idag kostar den nio kronor. Så om inflation innebär att priserna stiger, vad betyder det här då egentligen? Jo det betyder att dina pengar blir lite mindre värda eftersom du kan köpa lite mindre för dem helt enkelt. Om du hade 20 kronor 1990 eller för 30 år sedan så kunde du köpa fem Piggelin men idag räcker pengarna bara till ungefär två stycken. Varför kan det här vara viktigt att hålla koll på? Jo, det kan vara viktigt när du sparar pengar och till exempel vid en löneförhandling. Om inflationen är på två procent och du får en löneförhöjning med två procent då innebär det att din reala löneökning är noll eftersom priserna stigit med lika mycket som du fått i lön. Samma sak gäller när det kommer till sparande och investeringar. Om din avkastning till exempel är lägre än vad inflationen är så innebär det att din köpkraft faktiskt har försämrats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *